Sveriges viktigaste nummer

5/07, 2024

Här är några viktiga telefonnummer för hjälp och råd i olika situationer. Du hittar också information om hur du kan få hjälp att ringa om du har särskilda behov.

112 – Nödsituationer

Ring 112 i nödsituationer som akuta sjukdomar, pågående brott eller bränder. Du kan även nå flyg-, sjö- och fjällräddning, jourhavande präst och Giftinformationscentralen. Använd bara 112 vid akuta händelser. För icke-brådskande frågor, se andra nummer nedan.

1177 – Sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning om det inte är akut. Du får prata med en sjuksköterska som hjälper dig att bedöma dina symtom och vägleder dig till rätt vård. Om du ringer från en utländsk telefon, använd +46 771 1177 00.

113 13 – Information om olyckor och kriser

Ring 113 13 för information om större olyckor och kriser i Sverige. Från utlandet eller utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 33 113 13.

114 14 – Polisen vid icke-akuta ärenden

Ring 114 14 för alla icke-akuta ärenden till Polisen, som tips eller anmälan av brott som inte pågår. Från utlandet eller utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 114 14 00.

Förmedlingstjänster: Hjälp att ringa

För personer med funktionsnedsättning eller särskilda behov finns hjälp att ringa dessa nummer.

Texttelefoni

Genom Texttelefoni.se kan du få hjälp att kommunicera med text och tal via telefon. Tjänsten stödjer svenska, engelska och punktskrift. Besök Texttelefoni.se för mer information.

Bildtelefoni

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk eller punktskrift. Du kan använda tjänsten via en mobilapp eller deras webb. Besök Bildtelefoni.net för mer information.

Teletal

Teletal hjälper personer med talsvårigheter genom tolkstöd i telefonsamtal. Besök Teletal för mer information.

För mer information om dessa tjänster och hur du når dem, besök Post- och telestyrelsen (PTS) och SOS Alarm.


Rekommenderade produkter